Fiberretning

Fiberretningen forteller oss hvilken vei i arket trefibrene ligger. Papiret er laget av trefibre i forskjellige lengder, men i papirproduksjonen orienterer de fleste fibrene seg samme vei. Dette trenger vi å vite når vi skal arbeide med papir og trykk. Spesielt når vi skal binde bokblokker eller arbeide med litt tykkere papir som også skal falses. Når vi for eksempel

Read More

Bulk

Bulk forteller oss noe om tykkelsen på papiret. Bulk angis i m3 pr gram. Papirets bulk og vekt er ikke det samme. Et 120 grams papir kan ha forskjellig bulk. Oftest har bestrøkne papirkvaliteter en lavere bulk enn ubestrøkne. Bommulspapir har gjerne en høy bulk, noe som gir spennende effekter i boktrykk/letterpress som for eksempel preg i papiret som ikke

Read More

Font?

Hva er en font? Font stammer fra det engelske ordet fount som betyr å støpe. Ordet stammer altså fra tiden der hver bokstav ble støpt i bly. Ordet font ble brukt om et skriftsnitt i en størrelse. For eksempel Garamond kursiv, 24 punkt. Fontsettet inneholder alle tegn, tall, symboler osv. Fonten var støpt i bly (eller skåret ut i tre) og fordelt

Read More

Hva er letterpress?

Letterpress er det vi på norsk kaller boktrykk. Letterpress kan likevel ikke oversettes direkte til boktrykk da letterpress også omfatter det som vi på norsk kan kalle pregtrykk. Det som kan gjøre det litt forvirrende er at alt trykkes med den samme trykkmetoden (høytrykk) og på de samme trykkmaskinene. I boktrykk skulle trykkformen, tradisjonelt sett, kun «kysse» papiret. Noe som

Read More