/ Letterpress, Ordforklaringer

Letterpress er det vi på norsk kaller boktrykk. Letterpress kan likevel ikke oversettes direkte til boktrykk da letterpress også omfatter det som vi på norsk kan kalle pregtrykk. Det som kan gjøre det litt forvirrende er at alt trykkes med den samme trykkmetoden (høytrykk) og på de samme trykkmaskinene. I boktrykk skulle trykkformen, tradisjonelt sett, kun «kysse» papiret. Noe som bryter med det vi i dag ofte kjennetegner boktrykk med, nemlig at det setter et preg i papiret, slik at vi kan kjenne trykket på papiret, derav pregtrykk. Letterpress i dag har likevel dratt konseptet preg i papiret langt i nyere tid. Nå skal gjerne trykket gi et dypt preg i papiret, samtidig som det ikke skal kjennes på papirets bakside. Dette fungerer best på tykt bommulspapir siden papiret har høy bulk

Det finnes derfor ingen direkte oversettelse av letterpress, men vi velger å bruke letterpress som en paraply. Vi vil nemlig holde liv i de norskefagutrykkene, så får vi fylle på med de engelske der de norske kommer til kort. Kanskje vi kan si at kjært barn har mange navn? 

Share this Post