/ Ordforklaringer, Papir

Fiberretningen forteller oss hvilken vei i arket trefibrene ligger. Papiret er laget av trefibre i forskjellige lengder, men i papirproduksjonen orienterer de fleste fibrene seg samme vei. Dette trenger vi å vite når vi skal arbeide med papir og trykk. Spesielt når vi skal binde bokblokker eller arbeide med litt tykkere papir som også skal falses.

Når vi for eksempel skal trykke kort som falses og evt rilles, må fiberretningen ligge slik at vi ikke trenger å knuse fibrene når vi behandler papiret. Vi Vil derfor at fibrene ligger langs med falsen.

Bildet viser hvilken vei vi ønsker at fiberretningen skal gå
Pilen viser hvilken vei vi ønsker at fiberreningen skal gå. Altså langs med falsen.

Fiberretningen til papiret oppgis langs den siste dimensjonen som står skrevet. Feks 21×29,7 cm. Ønsker vi en folder i A5 vil fiberretningen gå feil på dette formatet. Vi trenger derfor å bruke papir som står oppgitt som 29,7×21 cm.

Vi kan ofte kjenne hvilken vei fiberretningen går hvis vi bøyer lett på papiret i begge retninger. Når du bøyer papiret på tvers av fiberretningen vil du kjenne større motstand fra papiret.

Share this Post