Category Archives: Letterpress

Hva er letterpress?

Letterpress er det vi på norsk kaller boktrykk. Letterpress kan likevel ikke oversettes direkte til boktrykk da letterpress også omfatter det som vi på norsk kan kalle pregtrykk. Det som kan gjøre det litt forvirrende er at alt trykkes med den samme trykkmetoden (høytrykk) og på de samme trykkmaskinene. I boktrykk skulle trykkformen, tradisjonelt sett, kun «kysse» papiret. Noe som

Read More