Verkstedet er åpent for alle elever ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole gjennom hele skoleåret. Elevene har fri tilgang til verkstedet fra kl. 08.00-22.00 hver dag, også helger. For å kunne bruke verkstedet alene må alle gjennomgå et grunnkurs. Kurset gir en innføring i boktrykk som teknologi, sikker bruk av pressene og rengjøring etter bruk.

Verkstedet er også åpent for andre, forutsatt kurs. Pris for fri tilgang til verkstedet avtales nærmere. Ta kontakt med Marit på tlf. 406 35 236/ marit@afrmail.no

Pressene

Mulighetene